الیور توئیست

نمایش متفاوت و جذابی است، بعضی از بازیها چندان جالب نیست، البته نه اینکه بد باشند ولی خب چنگی به دل نمی زنند، و البته بعضی از بازیها فوق العاده هستند مثل بازی هوتن شکیبا در نقش فاگین

نمایش الیورز توئیست
کارگردان: حسین پارسایی
دراماتورژ: محمد رضا کوهستانی
بازیگران: امیرکاوه آهنین‌جان، مهناز افشار، آتیلا پسیانی، سعید چنگیزیان، هوتن شکیبا، داریوش موفق، نوید محمدزاده و با همراهی بیش از ۱۰۰ بازیگر و هنرجوی نوجوان