دو دلقک و نصفی

نمایش خوبی بود و البته بهتر از خوب، از آن نمایشهایی بود که باید با حواس جمع و با دقت می دیدی و البته توجه می کردی به حرفها و کلمات.
فقط کاش حداقل افرادی که برای دیدن تئاتر می روند کمی بیشتر برای حقوق سایرین ارزش قائل می شدند. واقعن چک کردن موبایل آنهم هر ۵ دقیقه یکبار در اجرایی که فقط یک ساعت طول می کشد یا خنده های بلند و نا به جا که توجه کل سالن را جلب می کند یا پچ پچ های در گوشی مکرر کارهایی نیستند که آدم توقع داشته باشد در طول یک اجرای خوب و گیرا شاهدش باشد. همه ی اینها وقتی تمرکز آدم را به هم می زند از شیرینی و لذت دیدن نمایش کم می کند.

نمایش دو دلقک و نصفی
نویسنده و کارگردان: جلال تهرانی
بازیگران: مازیار تهرانی، سهراب حسینی، آذین رئوف