Burnt

برای دومین بار فیلم برنت را دیدم و به نظرم ارزش دیدن داشت. به خصوص چند صحنه فوق العاده داشت و یک جمله که توی ذهنم تکرار می شود
البته عین جمله توی ذهنم نیست ولی مضمونش این بود که “انقدر زود به آرزوم رسیدم که قدرش رو ندونستم” این دقیقن حسی هست که منهم در زمینه ی کارم خیلی وقتها داشته ام.
البته نقدهای زیادی روی این فیلم شده که بعضی هایشان هم خوب نیست اما به نظر من اگر به نوعی با هرکدام از آیتمهای موجود در فیلم ارتباطی داشته باشید و فیلم کمی ملموس باشد برایتان حتمن فیلم خوبی را شاهد خواهید بود.