فرایند

نمایش فرایند؛ داستان کارمند ارشد بانکی است که بعد از ورود خانواده ای ناشناس به خانه‌اش تلاش می کند با کمک قانون، حقوق خود را به دست بیاورد…

در واقع این نمایش داستان زندگی همه ماست، همه ی مایی که دانسته یا ندانسته اجازه می دهیم دیگران وارد زندگیمان شوند و تا جایی پیش بروند که زمام همه ی امورمان را در دست بگیرند.
داستان تلخی که گاهی حتا متوجه نمی شویم چطور و از کی شروع شد و چطور اینقدر پیش رفت.

این نمایش براساس رمان “محاکمه”، “قصر”، “مسخ”،مجموعه‌ی “داستان های کوتاه کافکا” و رمان “تجاوز قانونی”کوبو آبه نوشته و اجرا می شود.

تالار مولوی – سالن اصلی
۲۹ مرداد تا ۲۰ شهریور ۹۷