آبی یا صورتی

“اگه خوب خوبش رو بخوای… خود کلمه های زن و مرد چیزی بیشتر از یه توهم نیستن. هیچ مردی صد درصد مرد نیست و هیچ زنی هم صد درصد زن نیست که اگه اینجوری بود همه مون تبدیل می شدیم به یه مشت هیولا”
و من فکر میکنم این بهترین خلاصه ای هست که میتوان برای نمایش “آبی مایل به صورتی” نوشت.
نمایش خیلی خوبی هست، با بازیهای عالی و باورپذیر، طوری که میتوان گفت در طول اجرا حس میکنی نشسته ای پای درددل آدمها، آدمهایی که شاید دردشان با تو فرق دارد و شاید فقط به ظاهر فرق دارد.