بهترین آرزو

تولد هر کسی که میرسد برایش آرزوی سلامتی میکنم، آرزو میکنم که در کنار همه ی عزیزانش شاد و دلخوش باشد.
امروز از صبح فکر میکنم برای مادرم چه آرزویی بکنم.