روز اول

سلام امروز شروع یک روز تازه س. چند وقتی هست که این سایت رو برای خودم درست کردم اما نمی تونستم چیزی توش بنویسم، اینکه میگم نمی تونستم یعنی در واقع نمی خواستم ! این چند روز اخیر خیلی دلم…