زهرماری

“زهرماری” یک نمایش طنز است و البته یک طنز تلخ، همانقدر که در بعضی قسمتها می خندی، صحنه ای دیگر بغض میکنی و دلگیر می شوی، گاهی حتا فاصله خنده تا بغضت به دقیقه هم نمی رسد. نمایش خوبی بود،…

Burnt

برای دومین بار فیلم برنت را دیدم و به نظرم ارزش دیدن داشت. به خصوص چند صحنه فوق العاده داشت و یک جمله که توی ذهنم تکرار می شود البته عین جمله توی ذهنم نیست ولی مضمونش این بود که…

بگذار بگذریم

یک حرفهایی هست که احساس می کنی باید بگویی ولی وقتی زبان باز می کنی کلمات درست را پیدا نمی کنی، یک چیزهایی هست که فکر می کنی باید بنویسی اما خودکارت را که برمی داری هر چه به کاغذ…

دو دلقک و نصفی

نمایش خوبی بود و البته بهتر از خوب، از آن نمایشهایی بود که باید با حواس جمع و با دقت می دیدی و البته توجه می کردی به حرفها و کلمات. فقط کاش حداقل افرادی که برای دیدن تئاتر می…

صد در صد

عالی بود این نمایش! به نظرم همه چیزش خوب بود، هم داستان، هم بازیها و هم همه ی عوامل دیگری که لازم هست تا یک نمایش بسیار عالی باشد. فکر می کنم هر اثر هنری که بتواند تا پایان مخاطبش…

یادم باشد…

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را یادم باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست یادم باشد جواب کین را…