آبی یا صورتی

“اگه خوب خوبش رو بخوای… خود کلمه های زن و مرد چیزی بیشتر از یه توهم نیستن. هیچ مردی صد درصد مرد نیست و هیچ زنی هم صد درصد زن نیست که اگه اینجوری بود همه مون تبدیل می شدیم…

الیور توئیست

نمایش متفاوت و جذابی است، بعضی از بازیها چندان جالب نیست، البته نه اینکه بد باشند ولی خب چنگی به دل نمی زنند، و البته بعضی از بازیها فوق العاده هستند مثل بازی هوتن شکیبا در نقش فاگین نمایش الیورز…

این تئاتر نیست

بعد از دیدن نمایش “زندگی در تئاتر” اولین جمله ای که به ذهنم آمد این بود که “این تئاتر نیست، این خود زندگی است” زندگی با همه ی فراز و نشیبهایش، با همه شادی و غمهایش، با همه خوشی و…

خاطره ی شیرین “الهه خلیج”

بعضی روزها متفاوتند. بعضی روزها به خاطر حضور یه آدم متفاوتند. امروز برای من یه روز متفاوت بود. یه روز خوب که به دعوت یه دوست رفتیم تئاتر. تئاتر “الهه خلیج” که البته تنها دلیل رفتنم فقط این بود که دوستم گفت “میخوام برم این تئاتر رو ببینم تو هم میای؟”